Natació

Created with Sketch.

BB
35
1 día a la semana / 1 mes
BB2
55
2 días a la semana / 1 mes
Des de 3 mesos fins als 4 anys
28 € / mes
1 dia a la setmana
Grups fins a 5 xiquets/es
30 minunts
Des de 3 mesos fins als 4 anys
50 € / mes
2 dies a la setmana
Grups fins a 5 xiquets/es
30 minunts
Des de 5 anys fins a 15 anys
22 € / mes
1 dia a la setmana
Grups entre 5 i 10 xiquets/es
30 minuts (fins a 6 anys)/ 45 minuts (des de 7 anys)
Des de 5 anys fins a 15 anys
39 € / mes
2 dies a la setmana
Grups entre 5 i 10 xiquets/es
30 minuts (fins a 6 anys)/ 45 minuts (des de 7 anys)