Preus Cursos Natació

Preus Cursos Natació


Nadons i
Guarderia
fins 4 anys


1 dia Setmana


2 dies Setmana


2 dies setmana
(empadronats)

Mensual

28
per mes

50
per mes

47
per mes

Trimestral

77
3 mesos

138
3 mesos

130
3 mesos

Semestral

136
6 mesos

245
6 mesos

232
6 mesos

Temporada

(9 mesos)

190
9 mesos

340
9 mesos

310
9 mesos

 
Les quotes Trimestrals, Semestrals o Temporada (9 mesos) es poden pagar fraccionades, informa’t.


Guarderia 2 i
Infantil
fins 15 anys


1 dia Setmana


2 dies Setmana


2 dies setmana
(empadronats)

Mensual

22
per mes

39
per mes

36
per mes

Trimestral

61
3 mesos

107
3 mesos

100
3 mesos

Semestral

107
6 mesos

190
6 mesos

172
6 mesos

Temporada

(9 mesos)

150
9 mesos

265
9 mesos

245
9 mesos

 

cusrs Natació adults

Click en la imatge per vore-ho més gran.
contacta’ns