www.ajumiramar.org
     

      L'AJUNTAMENT
    Benvinguda
    Corporació
    Ordenances
    Tramits
 
      MUNICIPI MIRAMAR
 
      L'AGENDA DE MIRAMAR
    Noticies
    Festes
 
      TURISME
    La platja
    Rutes
    Opinió
 
     MEDI AMBIENT
    Punt Net
 
 
    Calendari del contribuent
 

 

RECAPTACIÓ DE TRIBUTS MUNICIPALS EXERCICI 2015

El periode de pagament voluntari dels tributs municipals serà el següent:

• De de l'1 de juny de 2015 fins al 31 d'agost de 2015.

•  Taxa de recollida de fem.

•  Guals permanents.

•  Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

• Des de l'1 de juliol de 2015 fins al 30 de setembre de 2015.

•  Impost sobre bens immobles urbana.

•  Impost sobre bens immobles rústics.CALENDARI LABORAL 2015

 

 

 

 


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Ajuntament de Miramar