www.ajumiramar.org
     

      L'AJUNTAMENT
    Benvinguda
    Corporació
    Ordenances
    Tramits
 
      MUNICIPI MIRAMAR
 
      L'AGENDA DE MIRAMAR
    Noticies
    Festes
 
      TURISME
    La platja
    Rutes
    Opinió
 
     MEDI AMBIENT
    Punt Net
 
 
    Corporació Municipal
 

 

HORARI DE LA COMISSIÓ D'ESTUDI I SEGUIMENT


Per cita previa en els dies de comissió o enviar documentació a: info@ajumiramar.org


PLE MUNICIPAL

GRUP PSPV-PSOE: EQUIP DE GOVERN

ASENSIO LLORCA BERTÓ
Alcaldia

PILAR PEIRÓ MIÑANA
1ª Tte Alcalde
Delegada Mancomunitat Municipis
Representant Consell Municipal Turisme
Portaveu Grup PSPV-PSOE
1. Cultura
2. Turisme
3. Neteja edificis Públics

VICENT SEGUI CAMPS
2º Tte Alcalde
Representant Consell Agrari
Represesentante Consell Municipal Turisme
1. Esports
2. Personal
3. Agricultura

PURA REIG BAÑÓ
3ª Tte Alcalde
Tresorera
1. Festes
2. Hisenda
3. Seguretat Ciutadana

VICENT MIQUEL SOLER
1er Vocal Associació Cultural Miramar
Representant Consell Agrari
1. Participació ciutadana
2. Joventut
3. Urbanisme i obres públiques
4. Xarxes socials

MARIA FEMENIA CANET
1. Benestar Social (Dones - Majors)
2. Sanitat

FRANCESC XAVIER TORRES FERRER
Repres suplent Xarxa municipis valencians cap a la sostenibilitat
1. Medi ambient
2. Parcs i jardins
4. Neteja vies públiques

VANESSA MOLINA CEBRIÁN
Vicepresidenta delegada Associació Cultural de Miramar
Representant municipal en el Consell Escolar
1. Edcación
2. Indústria
3. Mercat ambulant
4. Ocupació vies públiques

GRUP MUNICIPAL PP

JOAQUINA SOLER TOMÁS
DAVID ALEMANY PIERA

GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS

BLAI LLOPIS ESCRIVÀ

 

 

 

 


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Ajuntament de Miramar