www.ajumiramar.org
     

      L'AJUNTAMENT
    Benvinguda
    Corporació
    Ordenances
    Tramits
 
      MUNICIPI MIRAMAR
 
      L'AGENDA DE MIRAMAR
    Noticies
    Festes
 
      TURISME
    La platja
    Rutes
    Opinió
 
     MEDI AMBIENT
    Punt Net
 
 
    Historia
 

 

LA POBLACIÓ

Al 1.646 Miramar sols conta amb 20 cases, el que suposa una població de menys de 100 veïns. En l'actualitat, Miramar té més de 2.600 habitants.

Les dades al voltant la població de Miramar no són fiables fins a finals del segle XVI. Segons Felip Perles, la població de Miramar fou augmentant fins arribar a 1.609, any en què l'expulsió dels moriscos afectà de gran manera, arribant a quedar-se el poble pràcticament despoblat, tenint al 1.646, 20 cases el que suposa una població de menys de 100 veïns. A partir d'aquesta dada, la població de Miramar torna a augmentar. Al 1.735 segons Cavanilles el padró recull 106 habitants, eixe ritme ascendent es va tenir fins l'arribada al 1.854 i 1.885 de dues epidèmies de còlera que provocaran un lleuger descens del padró d'habitants. Malgrat això, el fort desenvolupament econòmic del segle XIX farà que la població de Miramar augmente espectacularment. Així al 1.897,

el nostre poble contava amb 800 habitants i fou al 1.930 quan Miramar aconsegueix superar el miler d'habitants, no obstant aquesta xifra no es mantindrà i Miramar baixa dels 1.000 habitants al llarg del segle XX. Durant l'ultima dècada, aquesta situació ha canviat, ja que la població de Miramar està creixent espectacularment, fins el punt que en Gener del 2006 la població de Miramar era de 2.050 habitants i en l'actualitat, en 2012, supera els 2.600 habitants.

................................................................

SIMBOLS LOCALS

Des de 1.992, els "miramarins" tenim un escut i una bandera que simbolitzen i representen el nostre poble. Aquests dos símbols tenen un origen històric.

Al 1.992, la Generalitat Valenciana va aprovar l'escut i la bandera municipals de Miramar.

D'aquesta forma, finalitza el procés que es va iniciar al 1.988, quan l'historiador Felip Perles rebé l'encàrrec de confeccionar un escut i una bandera per al nostre poble.

................................................................

L'ESCUT

Les investigacions de Perles donaren el seu fruit quan trobaren en la "Geografia General del Reino de Valencia" publicada al 1.918 un segell municipal en el qual es representava "les banyes de la abundància", d'on naixen flors i fruits, símbols de la fertilitat de les terres. Baix la banya, Perles suggerí la inclusió de las armes de la casa Borja, posat que Miramar, aleshores una alqueria,

................................................................

LA BANDERA

Una vegada decidit i aprovat l'escut, es planteja disposar d'una bandera pròpia. Segons la legislació vigent, la bandera s'ha d'obtindre a partir d'un estudi detallat i tenint Atenent a l'existència d'algunes banderes amb els mateixos colors escollits per Miramar, es va haver d'optar per una disposició transversal dels colors de la bandera. Per tant, la bandera de Miramar, es va decidir rectangular amb una proporció de tres parts de llarga per dos d'ampla, és a dir, el doble de llarga que d'alta, terçada en alt.

La primera de las tèrcies és roja, la segona o central d'or i la tercera negra.

D'aquesta manera, Miramar es convertia en 1.992 en un dels primers pobles de la Safor en obtindre un escut i una bandera pròpia, que hui en dia simbolitza i representen el nostre poble com a base els colors predominants en l'escut.

 

 

 

 

 


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Ajuntament de Miramar