www.ajumiramar.org
     

      L'AJUNTAMENT
    Benvinguda
    Corporació
    Ordenances
    Tramits
 
      MUNICIPI MIRAMAR
 
      L'AGENDA DE MIRAMAR
    Noticies
    Festes
 
      TURISME
    La platja
    Rutes
    Opinió
 
     MEDI AMBIENT
    Punt Net
 
 
    Instal.lacions
 

 

USOS I ORDENACIÓ 2008

(TA) Temporada alta, 

(TB) TAmporada baixa,

(O) Altres

D= DIARI, s= SETMANAL, q= QUINZENAL

                                                         

INSTAL•LACIONS DIVERSES            

Papereres                                 

            Al Passeig                                (TA) SI  (TB) SI  (O) SI

            En Carrers                                (TA) SI  (TB) SI  (O) SI

            Selectives                                 (TA) SI  (TB) SI  (O) NO

Cendrers                                               (TA) SI  (TB) SI  (O) NO

Contenidor xafa llaunes                          (TA) SI  (TB) SI  (O) NO

Contenidors pròxims a la platja               (TA) SI  (TB) SI  (O) NO

Servei manual de neteja de la platja         (TA) SI  (TB) SI  (O) SI

Servei mecànic de neteja de la platja      (TA) D   (TB) D   (O) S

Sanitaris en la platja                              (TA) D   (TB) D   (O) Q

Sistema de control periòdic de la

qualitat de l’aigua                                  (TA) S  (TB) S  (O) Q

Rentapeus                                            (TA) SI (TB) SI  (O) NO

Passarel·les                                         (TA) SI  (TB) SI  (O) NO

Torres vigilància -salvament                    (TA) SI  (TB) SI  (O) NO

Cartells a la platja                                 

            En accessos a l’arena               (TA) SI  (TB) SI  (O) NO

            De Directori de carrers               (TA) SI  (TB) SI  (O) SI

            En accessos principals              (TA) SI  (TB) SI  (O) SI

Jocs a la platja                                     (TA) SI  (TB) SI  (O) SI

Transport públic                         (TA) SI  (TB) SI  (O) SI

SEGURETAT

Informació de l’estat de la mar                (TA) SI  (TB) SI  (O) NO

Servei de salvament i socorrisme           (TA) SI  (TB) SI  (O) NO

Servei d’assistència sanitària                 (TA) SI  (TB) SI  (O) SI

Servei de policia                                    (TA) SI  (TB) SI  (O) SI

Oficina de denuncies de la

Guàrdia Civil                                         (TA) SI  (TB) SI  (O) NO

DOTACIÓ DE SERVEIS

Quioscs                                                (TA) NO(TB) NO (O) NO

Hamaques parasols                               (TA) NO(TB) NO (O) NO

Patinets                                               (TA) SI  (TB) SI    (O) NO

Activitats aquàtiques                             (TA) SI  (TB) SI  (O) NO

Telèfons públics                                    (TA) SI  (TB) SI  (O) SI

Servei d’informació

(Oficina de Turisme)                              (TA) SI  (TB) SI  (O) NO

Instal·lació de platges accessibles

(Punt accessible)                                  (TA) SI  (TB) SI  (O) NO

ALTRES

Activitats en platja

(esportives, culturals, oci...)                   (TA) SI  (TB) SI  (O) NO

Jardineria                                             (TA) SI  (TB) SI  (O) SI

Accessos:                                

            Infraestructures d’accés

            de caràcter urbà d’entitat           (TA) SI  (TB) SI  (O) SI

            menor: escales, rampes,

            baranes                                   

INSTAL•LACIONS RELACIONADES AMB ELS ACCESSOS

(P) al passeig, (A) a l’arena

                                                           

Accessos                                 (P) 18   (A) 15

Rampes                                    (P) 12   (A)4+ punt accessible

Accessos principals                  (P) 2    

Panels informatius                    (P) 2    

Altres panells                            (P) 11  

Vitrines Informatives                  (P) 6                

Informació estat de la mar          (P) 4                

Informació anàlisis de l'aigua      (P) 2                

Papereres                                 (P) 30   (A) 46

Papereres selectives                 (P) 8    

Passarel·les                             (P) SI

Rentapeus                                (P) 21

Cendrers                                   (P) 13              

WC                                          (P) 7

Vestuari adaptat                       (A) 1

Dutxa adaptada                        (A) 1

 

 

 

 


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Ajuntament de Miramar