www.ajumiramar.org
     

      L'AJUNTAMENT
    Benvinguda
    Corporació
    Ordenances
    Tramits
 
      MUNICIPI MIRAMAR
 
      L'AGENDA DE MIRAMAR
    Noticies
    Festes
 
      TURISME
    La platja
    Rutes
    Opinió
 
     MEDI AMBIENT
    Punt Net
 
 
    Poble de Miramar
 

 

De tots el paratges fèrtils i deliciosos que existeixen a Espanya, pot ser cap d'ells siga comparable a Miramar.

Miramar, situat a 72 Km . al sud de València i a 120 Km . al nord d'Alacant, es troba a la comarca de La Safor , formada per 31 municipis i 150.000 habitants. Miramar conta en el mes de juny de 2006 en una població de 2042 persones, de les quals 1054 son homes i 988 dones. En la següent gràfica es pot veure la piràmide d'edats de la població de Miramar.

La proximitat i les múltiples relacions entre aquestes poblacions fan que La Safor puga considerar-se com un gran poble envoltat per zones agrícoles dedicades preferentment, al conreu dels cítrics. Miramar s'assenta en una fèrtil plana al·luvial, envoltada per un cinturó de camps i limitada a l'est per la mar. Els contrastos paisatgístics modelen, doncs, aquest poble.

El clima resulta plàcid i també "sense monotonia excessiva", gràcies als contrastos de la tardor i de l'hivern. Això no obstant, la bonança del clima garanteix uns hiverns suaus i unes primaveres delicioses.

 

 

 

 

 


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Ajuntament de Miramar