www.ajumiramar.org
     

      L'AJUNTAMENT
    Benvinguda
    Corporació
    Ordenances
    Tramits
 
      MUNICIPI MIRAMAR
 
      L'AGENDA DE MIRAMAR
    Noticies
    Festes
 
      TURISME
    La platja
    Rutes
    Opinió
 
     MEDI AMBIENT
    Punt Net
 
 
    Serveis Socials
 

 

Els Serveis Socials són uns serveis que ofereix la Mancomunitat de Municipis de la Safor , als quals tots els ciutadans del municipi de Miramar tenen dret i que es presten per mitjà d'aquest Ajuntament. L'objectiu d'aquests és el de millorar la qualitat de vida de la comarca a través de la prestació del servei en cada poble.


A) PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS GENERALS

•  Programa d'informació, assessorament i orientació.

•  Emergència social.

•  Ajudes a la convivència.

•  Cooperació social.

•  Programes d'intervenció per a la prevenció i la inserció social.


B) PROGRAMES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ

- Programa d'absentisme escolar

- Programa d'atenció a families

- Club d'oci

C) TRAMITS DE PRESTACIONS I SERVEIS

- Discapacitats

- Tercera edat

- Dona

- Família i menors

- Altres

D) CONTACTE

 

A) PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS GENERALS

1. Programa d'informació, assessorament i orientació, sobre drets i recursos socials existents per a la resolució de les necessitats de la població.

2. Emergència social, consisteix en ajudes individuals destinades a cobrir despeses per necessitats bàsiques en situacions econòmiques i socials precàries i per cobrir altres despeses extraordinàries en que concòrreguen circumstàncies de greu o urgent necessitat social.

3. Ajudes a la convivència, amb l'objectiu d'afavorir la integració comunitària i la permanència al medi habitual

4. Cooperació social , amb l'objectiu de potenciar la vida de la comunitat, propiciant la participació en tasques comuns i fomentant la iniciativa social, l'associacionisme i el voluntariat.

5. Programes d'intervenció per a la prevenció i la inserció social, amb l'objectiu d'evitar situacions de marginació i exclusió social.

B) PROGRAMES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ

 • PROGRAMA D'ABSENTISME ESCOLAR

Es tracta d'un taller coordinat amb diversos centres educatius de la comarca. Una educadora social dels Serveis Socials de la Mancomunitat de Municipis de la Safor treballa amb els menors absentistes per recomanació dels professors de cada centre educatiu. L'objectiu és evitar l'absentisme escolar entre els alumnes i reforçar els seus coneixements.

 • PROGRAMA D'ATENCIÓ A FAMÍLIES

Els Serveis Socials Generals tenen encomanada, segons la llei que els regula, la funció d'oferir una primera resposta als conflictes de família i infància, mitjançant actuacions d'informació, assessorament, gestió d'ajudes econòmiques, cooperació i intervenció immediata. Aquest programa porta a cap actuacions tendents a la protecció i estabilització de la família, així com del benestar dels menors.

 • CLUB D'OCI

L'activitat està dirigida a joves amb discapacitat de tota la comarca amb edats compreses entre els cinc i els vint-i-cinc anys. Fan activitats lúdiques i recreatives, així com d'estimulació i motricitat per als xiquets. La inscripció és totalment gratuïta. El gimnàs de la Casa de la Cultura de Bellreguard acull cada dissabte durant el curs escolar el denominat Club d'Oci. Participa en l'atenció als assistents un grup de voluntariat.

 

C) TRAMITS DE PRESTACIONS I SERVEIS

DISCAPACITATS:

 • Sol·licitud de plaça en centre específic: Centre Ocupacional, Centre de Dia, Vivendes Tutelades, Residència, CRIS (malalts mentals)
 • Reconeixement del grau de la minusvalidesa
 • Prestacions econòmiques individualitzades per eliminació de barreres arquitectòniques, desenvolupament personal i atenció institucionalitzada.
 • Pensions no contributives per Invalidesa.

TERCERA EDAT:

 • Sol·licitud de plaça en centre residencial o de dia
 • Servei d'ajuda a domicili
 • Ajudes econòmiques per atenció d'ancians dependents
 • Servei de tele-assistència domiciliària.
 • Programa « Menjar a casa »
 • Pensions no contributives per jubilació
 • Activitats i recursos d'oci per a pensionistes i jubilats: termalisme social, vacances, targetes de transport i targetes culturals.

DONA:

 • Sol·licitud ingrés en centre per a dones
 • Sol·licitud del Tele-assistència móvil per a dones víctimes de la violència de gènere.

FAMÍLIA I MENORS:

 • Prestacions econòmiques individuals per acolliment de menors
 • Sol·licituds d'acolliment familiar
 • Ajudes econòmiques del programa d'emergència social
 • Prestacions econòmiques reglades (PER)
 • Títol de família nombrosa
 • Ajudes econòmiques per part múltiple

ALTRES:

 • Targeta d'assistència sanitària

  D) CONTACTE:

  CENTRE SOCIAL EL MOLÍ

  Departament de Serveis Socials

  Avda de la Mar, 26 (junt a camp de futbol)

  46711 Miramar, València

  Tel: 96 281 90 26 

  e-mail: ssocials@ajumiramar.org

   

   

   

   

   


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  Ajuntament de Miramar